Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Školní psycholog > Obecné informace

Obecné informaceVážení rodiče, 

na Základní škole, Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace působím od 4. ledna 2021 jako školní psycholog. 

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Je členem školního poradenského pracoviště, spolu s výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Náplní mé práce je:

 • Poradenská činnost a individuální konzultace pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými, výchovnými, vztahovými, rodinnými či osobními problémy žáků
 • Krizová intervence žáka, který se ocitne v psychicky náročné situaci
 • Prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)
 • Techniky a hygiena učení (pro žáky)
 • Skupinová a komunitní práce s žáky, mapování vzájemných vztahů žáků ve třídě, spolupráce s třídním učitelem
 • Primární prevence rizikového chování a případná intervence
 • Participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele
 • Provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili
 • Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními.

V případě dotazů či schůzky se na mě neváhejte obrátit: hana.stachova@zspokorneho.cz

Elektronická schránka důvěry pro děti a rodiče:

 • moji mailovou adresu lze využívat jako elektronickou schránku důvěry
 • můžete se na mě obrátit s jakýmkoliv problémem, pochybností apod.
 • napsat můžete i anonymně.

PhDr. Hana Stachová - školní psycholožka