Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče a žáky > Školní družina

Školní družina

Školní družina zajišťuje plnění volnočasových aktivit žáků prvního stupně v rámci zájmového vzdělávání. Jednotlivé vzdělávací, zájmové i odpočinkové činnosti vycházejí z celoročního plánu školní družiny, který úzce souvisí s environmentální výchovou. Ta zahrnuje vytvoření a prohloubení pozitivního vztahu k přírodě a ke svému okolí. Jako výchozí bod se proto nabízí školní zahrada, která je hojně využívána. Programová náplň školní družiny zároveň podporuje vlastní rozvoj žáka a jeho spontánní aktivity.

Oddělení školní družiny

Budova školní družiny

I. oddělení - Hahnová Yveta
II. oddělení - Barčová Silvie
III. oddělení - Podešvová Dana
IV. oddělení - Bortlíčková Hana (vedoucí vychovatelka)

VII. oddělení - Stoklassová Monika (herna, č. 5)

 

Budova školy

V. oddělení - Glombová Eva (alternativní učebna)
VI. oddělení - Lisníková Pavla (třída 3.A)

 

Provoz školní družiny

Ranní provoz 6:00 – 7:40
Odpolední provoz 11:40 – 16:30

Kontakt

Vedoucí vychovatelka: Bortlíčková Hana

hana.bortlickova@zspokorneho.cz
+420 724 939 627 (školní družina)
+420 603 964 237 (školní budova)
E-mailové kontakty

Vyzvedávání a odchody dětí ze ŠD

  • na základě řádně vyplněného zápisního lístku
  • po předložení písemné omluvenky - jiný odchod, než je uvedeno v zápisním lístku (žádost o uvolnění ze ŠD)
  • osobní vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem (je uvedena v zápisním lístku)
  • na telefonické vyzvání nebo SMS zprávy nelze dítě uvolnit 
  • v  době od 14:00 do 15:00 není umožněno dítě vyzvedávat (jen v nejnutnějších případech, a to po předchozí domluvě) kvůli organizaci programu – pobyt venku, vycházka do okolí, společné akce ŠD

Formuláře ke stažení