Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Žákovský parlament

Žákovský parlament

Ve školním roce 2020/2021 začal na naší škole fungovat žákovský parlament. Ten je tvořen volenými zástupci všech tříd od 3. do 9. ročníku. Jeho členové jsou voleni svými spolužáky jednou ročně. Parlament se schází 1x měsíčně a umožňuje žákům aktivně se podílet na životě školy.

Zástupci na setkáních prezentují problémy, ale i radosti, se kterými se ve škole potkávají. Přicházejí s návrhy na změny a s nápady, díky kterým by se posílilo pozitivní klima školy.

Žákovský parlament se tak stává mezičlánkem pro výměnu informací mezi žáky jednotlivých tříd, vedením školy, učiteli a zaměstnanci školy. Povinností každého člena parlamentu je také informovat své spolužáky o průběhu jednání.

Mezi aktivity žákovského parlamentu patří i charitativní sbírky, akce školy, parlament pomáhá při vyhodnocování soutěží.

Pedagogickými koordinátory žákovského parlamentu jsou vyučující Bc. Andrea Drastichová a Bc. Daniel Rašík.