Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Filozofie školy > Co děláme

Co děláme

 • Ruce od barev u nás vítáme. S přechodem do 6. ročníku si žáci mohou vybrat zařazení do třídy s rozšířenou výukou výtvarné výchovy. Svůj talent mohou rozvíjet v keramické dílně nebo odborných učebnách výtvarné výchovy.
 • Sportujeme. Využíváme tělocvičnu, školní dvůr, otevřené atrium a největší hřiště na území obvodu v Komunitním centru Všichni spolu, které je situováno přímo u školy.
 • Stravujeme se chutně a zdravě díky skvělému kuchařskému týmu, nabízíme možnost obědů i pro děti s bezlepkovou dietou.
 • Učíme se venku. Vyšperkováváme naši školní zahradu, která nabízí posezení pod letitou jabloní, možnost opékání, přírodní úkryty pro děti a vnímání přírody kolem nás.

Co nabízíme našim žákům?

 • Poskytujeme jim kvalitní základy všeobecného vzdělání.
 • Rozumíme jim. Vytváříme bezpečné prostředí a přátelské vztahy.
 • Nabízíme vrstevnické učení v projektech i projektových dnech.
 • Nabízíme nejen výuku, ale i relax. Našim dětem je k dispozici kobercová herna, relaxační místnost, školní knihovna, odpolední studovna, stolní tenis a oblíbené stolní fotbálky.
 • Rozvíjíme jejich potenciál prostřednictvím projektu „Péče o nadané žáky“.
 • Nabízíme možnost rozhodovat o projektech, akcích, vést si svou vlastní samosprávu formou Žákovského parlamentu.
 • Přistupujeme k nim individuálně, předcházíme školnímu neúspěchu, podporujeme atmosféru sounáležitosti.
 • Systematicky je připravujeme na přijímací zkoušky.
 • Posilujeme fyzičku – lyžujeme, bruslíme, plaveme, jezdíme na kole a účastníme se sportovních soutěží, ozdravných pobytů, škol v přírodě a výletů. K dispozici máme cykloboxy.
 • Nabízíme volnočasové aktivity, kulturní a vzdělávací akce.
 • Poznáváme společně přírodu a budujeme správný vztah k její ochraně. Zapojujeme se do ekologických programů.

A co naši budoucí prvňáčci?

 • Pro děti mateřských škol pořádáme zážitková odpoledne.
 • Organizujeme kurzy pro předškoláky, které dětem usnadňují adaptaci na školu.
 • Otevíráme přípravnou třídu.
 • Společně si užíváme rej světýlek s lampiony, jarmark, vánoční zpívání, Den otevřených dveří, zahradní slavnost.

Rodiče a spolupráce?

 • Jsme škola pro rodiče, kteří mají zájem o budoucnost svých dětí. Společnými silami totiž mohou učitelé a rodiče udělat nepoměrně více než každý zvlášť.
 • Škola se na uskutečňování výchovně-vzdělávacích cílů s rodiči podílí.
 • Našim přáním je, aby se rodiče aktivně zajímali o prospěch i osobnostní rozvoj svých dětí a aby společně s učiteli usilovali o růst ve vlastnostech, kterých sami chtějí u dětí docílit.
 • Své odborné služby nabízí školské poradenské pracoviště
 • Informujeme rodiče o výsledcích vzdělávání jejich dětí, naším hlavním komunikačním kanálem je software Bakaláři.
 • Pro děti 1. – 4. ročníku nabízíme zařazení do školní družiny, jejíž programová náplň podporuje vlastní rozvoj žáka a jeho spontánní aktivity.
 • Setkáváme se s rodiči – nejen na tripartitách, konzultacích a osobních návštěvách, ale také na společných akcích školy nebo ve výstavní síni „Pestrá paleta“, která přispívá k pozitivní atmosféře ve škole – je místem pořádání výstav i místem setkávání dětí a rodičů.

A náš pedagogický sbor?

 • Naši učitelé jsou připraveni být pro rodiče kvalifikovanými partnery.
 • Pedagogové se dále vzdělávají a spolupracují nejen mezi sebou, ale také mezi školami.
 • Budujeme tým učitelů, kteří jsou lidmi „na svém místě“ a pedagogika je baví.

“Věříme, že existuje spousta dobrých důvodů, proč zvolit naši školu. ”