Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Anglický jazyk > Koncepce výuky

Koncepce výuky

Angličtina na naší škole

Jsme si dobře vědomi toho, že dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět.

Proto chceme dětem nabídnout kvalitní výuku a podpořit jazykové vzdělávání s možností výuky od 1. třídy. Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se snahou vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat touhu se jazykově vzdělávat.

Mladší děti v 1. – 2. ročníku se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.

U jazykově pokročilejších žáků klademe důraz na vzájemnou komunikaci, na schopnost mluvit a rozumět. Stále více přecházíme k pravidlům, která vedou k pochopení celé gramatiky a jsou cestou k úspěšnému studiu. Věnujeme se také četbě v cizím jazyce. K tomu nám slouží také dobře vybavena školní knihovna.

Mezi metody, které často používáme, patří: 

Act & Speak - metoda učení „bez učení“. Spojení divadla s výukou cizích jazyků je velmi přínosné. Děti se učí dialogy, písničky, rýmy. K dramatickým akcím děti dostávají i zábavná komunikační a jazyková cvičení. I gramatika tak může být prožívána v konkrétních situacích. 

TPR - (Total Physical Response) využívá principu spojování cizích výrazů s určitou pohybovou aktivitou. Děti se učí nová slova, aniž by bylo nutné je překládat – jen napodobují činnost učitele a opakují jeho slova. U této metody se snoubí efektivita se zábavou.

Storytelling - metoda podporující kritické myšlení, která v sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling) Jedná se o vzdělávací prostředek, díky kterému se učíme vyprávět příběh, ale také vnímat – bystře a s lehkostí. Je to vlastně nejpřirozenější lidská činnost, kterou rozvíjíme i v angličtině.

CLIL - (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí. Zařazujeme anglický jazyk do různých vyučovacích předmětů. Žáci se nebojí používat cizí jazyk, učí se v něm „myslet“ a jsou vystavení cizímu jazyku, aniž by se zvyšovala celková doba výuky.

Protože vždy je vhodné mít novou slovní zásobu stále před očima, využíváme tzv. scaffolding ve formě tabulek, obrázků, slovníků. Nedílnou součástí úspěchu je také spolupráce pedagogů – jazykářů a učitelů odborných předmětů (teamteaching). Ta na naší škole funguje výborně.

Cambridge zkoušky Odpolední aktivity s AJ

Angličtina na naší škole Angličtina na naší škole

 

Autor: PaedDr. Iva Obermanová