Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Anglický jazyk > Koncepce výuky > Cambridge zkoušky

Cambridge zkoušky

Zkoušky Cambridge English jsou nejrozšířenější zkoušky na světě. Naše škola svým pojetím jazykové výuky připravuje děti na úspěšné složení těchto certifikátů.

Mezinárodně uznávané zkoušky YLE pořádáme ve spolupráci s Cloverleaf.
Testy jsou organizovány  syndikátem Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages), který je součástí britské univerzity Cambridge a jsou napojeny na tzv. Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages – CEFR*).

Zkoušky YLE jsou určeny pro děti ve věku od 7 do 12 let a představují ideální úvod malých i větších školáků do světa cambridgeských zkoušek zejména tím, že je pozitivně motivují k dalšímu studiu angličtiny. Testy jsou koncipovány tak, aby byly zábavné a pro děti co nejméně stresující.

Young Learners Exams (YLE) jsou určeny dětem ve věku 6–12 let. Obsahují hlavně zábavné aktivity a děti se učí formou her. Pokrok je zaznamenáván pomocí erbů „shields“, které se získávají v každé části testu. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Všechny děti získávají certifikát, a to je motivuje k dalšímu učení.

Zkoušky se dělí na 3 úrovně

  • Pre-A1 Starters
  • A1 Movers
  • A2  Flyers

Pro starší studenty a střední školy jsou určeny zkoušky

  • A2 Key for Schools
  • B1 Preliminary for Schools
  • B2 First for Schools

Témata jsou vybrána s ohledem na věk a záliby školních dětí. Zkoušky je možné složit v papírové podobě nebo na počítači. Účast ve zkouškách je zpoplatněna.

Proč skládat mezinárodní zkoušky?

Výuka angličtiny pro děti by měla být hrou a inspirací. Každý rodič ovšem také vidí, že čím větší jsou pokroky jeho dítěte ve výuce, tím větší je i jeho sebedůvěra. Cambridge Young Learners English Tests je skvělý způsob, jak dětem ukázat, co všechno už dokážou, a tím je povzbudit k dalšímu studiu. Hlavním přínosem zkoušek je tak podpora rozvoje dítěte a získávání prvních zkušeností se zkouškami. Po úspěšném absolvování testu a ústní části získává každé dítě mezinárodní certifikát. Certifikát potvrzuje jazykové znalosti pro případné další studium a má celoživotní platnost.

Účast ve zkouškách přináší dětem:

  • větší sebedůvěru, pokrok a motivaci při komunikaci v cizím jazyce
  • oficiální a objektivní doklad o skutečné úrovni znalostí a dovedností v Aj
  • mezinárodní doklad s celoživotní platností, který lze uplatnit pro studium nebo práci na celém světě
  • řadu výhod na střední škole a bodové zvýhodnění při přijímacím řízení na některých školách