Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Školní psycholog > Informovaný souhlas

Informovaný souhlasInformace pro rodiče a zákonné zástupce k individuálnímu informovanému souhlasu s činností psychologa na základní škole.

Rodiče udělují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů –

  • Generální informovaný souhlas slouží jako informace rodičům a zákonným zástupcům o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog. Ten se v případech nějakého skupinového problému (neshody mezi dětmi, šikana, apod.) může zapojit do řešení vzniklé situace. Rodiče svým podpisem akceptují tuto možnost a souhlasí, že může být jejich dítě přítomno ve třídě v případě třídních problémů. Stane-li se dítěti během vyučování nebo i mimo školní docházku nějaký problém, který nebude chtít řešit s učiteli či svými blízkými, může v takovém případě přijít za školním psychologem.
  • V případě, že žák Základní školy, Ostrava Poruba, Karla Pokorného 1382, příspěvková organizace využije možnosti konzultace se školním psychologem, na které se dohodne, že by chtělo svůj problém řešit (vícekrát, tedy dlouhodobě), budou rodiče informováni prostřednictvím individuálního informovaného souhlasu. Tento souhlas dostane žák pro rodiče domů k podpisu.

Souhlas lze kdykoli zrušit i obnovit.

Kdy není souhlas rodičů či zákonných zástupců potřeba:

Školní psycholog může ve škole pracovat se žáky bez informovaného souhlasu rodičů pouze v takových aktivitách, kdy pracuje se skupinou žáků nebo jednotlivcem a jeho činnost má charakter informační, vzdělávací. Jedinou výjimku tvoří krizová intervence, kdy je třeba nejprve zvládnout situaci, která je spojená s ohrožením dítěte nebo případně někoho dalšího vlivem činnosti dítěte. Pak školní psycholog pracuje nejprve s touto událostí a až následně informuje rodiče.

Dokumentace (údaje o žácích, výstupy z vyšetření, apod.) je archivována u školního psychologa a je současně chráněna v souladu GDPR (dokumentace je uzamčena v kartotéce a veškerá zjištění o žácích, která podléhají individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte, nebo jejich zákonným zástupcům, a pouze s jejich souhlasem mohou být informováni pedagogičtí pracovníci školy). Dokumentace je po uplynutí dvou let od archivace skartována.

V případě jakýchkoliv dotazů mne můžete kontaktovat, podám podrobnější informace.

Mgr. Hana Stachová - školní psycholožka

Informovaný souhlas