Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Zápis do prvních tříd a do přípravné třídy

Zápis do prvních tříd a do přípravné třídyDatum konání:
2.4.2024
Datum ukončení:
3.4.2024

Informace k zápisu do 1. tříd a do přípravné třídy

Pro školní rok 2024/2025 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitelka školy pro školní rok 2024/2025 takto:

2. 4. 2024 od 13:00 do 17:30 h. a 3. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 h. 

Spádová oblast základní školy jsou ulice: 1. Československého  armádního sboru, Bajkalská, Gen. Sochora, Charkovská, Jaselská, Ježkova,  Karla Pokorného, Kyjevská, Lvovská, Moyzesova, náměstí Družby, Opavská  1119, 1124–1132, 1136–1139, 1141–1148, 6031–6033, 6121–6126, 6233/20 a;  Rabasova, Slavíkova 1197–1199, 1389–1394, 1745–1760; Sokolovská,  Spartakovců, U Sportoviště, U Vozovny, Žilinská.  

Kritéria přijetí: Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádové  oblasti a s přiměřenou školní zralostí a školní připraveností. Vzhledem k dostatečné kapacitě školy budou přijati i uchazeči s trvalým pobytem  mimo spádovou oblast.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
 • zápisový list žáka,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte,
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR včetně adresy.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, 
 • žádost o odklad povinné školní docházky,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte,
 • kopie doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,
 • kopie doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dokumenty potřebné k předčasnému nástupu k povinné školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky šk. roku 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce a předloží příslušné dokumenty:

 • Pro dítě narozené od září do prosince 2018: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • Pro dítě narozené od ledna do června 2019: žádost o předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny děti, které nastoupí ve školním roce 2024/2025 do 1. třídy, mohou být přijaty do školní družiny. Další informace Vám budou sděleny na setkání budoucích žáků školy. 

V případě zájmu o přijetí dítěte do přípravné třídy obdržíte žádost v době zápisu u tajemnice školy.

Rozhodnutí o přijetí, nepřijetí k povinné školní docházce a rozhodnutí o odkladu školní docházky

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Přijaté dítě bude evidováno pod registračním číslem. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Podle ust. 183 školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již není automaticky zák. zástupci zasíláno, ale je oznámeno následujícím způsobem:

 •  zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole: vývěska u hlavního vchodu školy a na webových stránkách školy 
 • o přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. 
 • přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě zák. zástupci doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání na sekretariátě školy 
 • seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Zveřejnění proběhne do 26. 4. 2024 

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Nepřijatým dětem (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých dětí) odešle ředitelka školy rozhodnutí o nepřijetí.

ROZHODNUTÍ O ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky uděluje ředitelka školy (podle ustanovení 537, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, tj. Školský zákon) na základě písemné žádosti rodičů doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného dětského lékaře do 31. 5. 2024. Po tomto datu už nemůže být žádost o odklad přijata. Vyrozumění obdržíte písemně domů.
 2. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

ODVOLÁNÍ:

 • Odvolání proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho doručení        

Průběh zápisu do 1. třídy:

Plánujeme uspořádat kurzy pro předškoláky a třídní schůzky pro rodiče  budoucích prvňáčků. Přejeme si, aby zahájení školní docházky bylo pro  Vás a Vaše děti co nejklidnější.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

Pro případné dotazy kontaktujte zástupkyni ředitelky školy PaedDr. Ivu Obermanovou.

E-mail: iva.obermanova@zspokorneho.cztel: 596 912 385