Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Využití virtuálních brýlí ve výuce angličtiny

Využití virtuálních brýlí ve výuce angličtinyVirtuální realita (VR) otevírá nové cesty pro vzdělávání a rozšiřuje obzory žáků. V 8. třídě se v rámci hodin angličtiny věnujeme tématům jako je počasí a přírodní katastrofy. Díky VR jsme mohli propadnout reálným situacím a prožít neuvěřitelné události.

V současné době prochází vzdělávání fascinujícími změnami. Virtuální realita, technologie, která nám umožňuje vstoupit do virtuálního světa, nabízí nové možnosti pro výuku. V 8. třídě jsme se rozhodli využít tento úžasný nástroj pro získání hlubšího porozumění těmto důležitým tématům.

Přírodou skrze virtuální brýle

Naším cílem bylo umožnit žákům zažít přírodní katastrofy a extrémní povětrnostní jevy tak, jak by se nikdy nedostali do kontaktu v běžném životě. S pomocí virtuálních brýlí jsme vytvořili realistické simulace povodní, krupobití, sněhových kalamit a dokonce i tsunami. Žáci mohli pozorovat a prožívat tyto situace, což jim poskytlo jedinečný pohled na důsledky a nebezpečí spojená s těmito přírodními jevy.

Angličtina v praxi

Tato technologie nám umožnila spojit angličtinu s reálnými situacemi. Žáci mohli popisovat a diskutovat o tom, co viděli, používat novou slovní zásobu spojenou s počasím a přírodními katastrofami. Tato interakce v reálném čase výrazně zlepšila schopnost žáků komunikovat v anglickém jazyce.

Větší zapojení a zájem

Použití virtuálních brýlí mělo také pozitivní vliv na motivaci a zapojení žáků. Byli ohromeni realističností simulací a jejich schopností prozkoumávat prostředí. Tato nová forma výuky zajímala žáky a poskytla jim nezapomenutelný zážitek.

Závěrem

Využití virtuálních brýlí ve výuce angličtiny v 8. třídě bylo nejenom inovativní, ale také velmi efektivní. Přineslo žákům novou úroveň porozumění a zapojení do probíraných témat. Virtuální realita se stala cenným nástrojem pro rozvoj jazykových dovedností a zároveň umožnila žákům prožít a pochopit různé aspekty přírodních jevů. Tato zkušenost jistě zanechává dlouhodobý dojem na všechny zúčastněné.

1696863433027.jpg1696863433003.jpg