Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Kariérový poradce > Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkouškyCo je JPZ?

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou. Koná se z českého jazyka a matematiky.

Proč je důležitá?

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %, proto je možné, konat jednotnou přijímací zkoušku 2x. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut.

Kdy se přijímací zkouška koná?

Přijímací zkouška bude probíhat ve dvou řádných termínech. Na přijímací zkoušku tě pozvánkou pozve střední škola/gymnázium, které si uvedl v přihlášce na SŠ.

  1. řádný termín: 12. dubna 2024
  2. řádný termín: 15. dubna 2024

Pokud se ze závažných důvodů (např. nemoc potvrzená lékařem) nemůže žák zúčastnit řádného termínu přijímacích zkoušek, musí se do 3 dnů od jejich konání písemně omluvit řediteli školy, kde se přijímací řízení konalo. Pokud ředitel omluvu uzná, má žák právo zúčastnit se náhradního termínu.

náhradní termín: 29. dubna 2024 a 30. dubna 2024

Jak se dozvím, že jsem napsal přijímací zkoušku dobře?

Bohužel, toto se nedozvíš. Cermat k 15. květnu 2024 zpřístupní ředitelům škol počet bodů, který si získal z JPZ a školní přijímací zkoušky, a nový systém Cermatu tě dle tvého výsledku přidělí do školy, kde si splnil veškerá kritéria pro přijetí, zároveň si tedy dozvíš, zda jsi byl na školy, kde jsi podával přihlášky, přijat nebo nepřijat.

Své výsledky uvidíš pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému, anebo ve škole na veřejně přístupném místě (dveře školy, úřední deska, apod.).

Jak se přijímací zkoušky připravit?

V naší škole probíhají přípravy na přijímací řízení v těchto dnech:

český jazyk: středa a čtvrtek 7:00 - 7:45 vedoucí Mgr. Lenka Pavelcová

matematika: pondělí a pátek 7:00 - 7:45 vedoucí Mgr. Dita Prašivková

             středa a čtvrtek 7:00 - 7:45 vedoucí Mgr. Lucie Slívová

Pokud víš, že potřebuješ intenzivnější přípravu, můžeš využít přípravných kurzů středních škol a gymnázií v Ostravě a okolí. Většina těchto přípravných kurzů začíná v lednu a končí na konci března/začátku dubna, s rozmýšlením neváhej, tyto kurzy bývají rychle naplněny!

Nabízí se i možnost trénovat přijímací testy z obou předmětů na těchto stránkách zdarma. Na výběr jsou konkrétní úlohy i celé testy i s vysvětlením.

Umíme to

Procvič příjimačky

Cermat

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.