Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Poradenství > Kariérový poradce > Informace pro rodiče žáků devátého ročníku

Informace pro rodiče žáků devátého ročníkuVážení rodiče, 

vzhledem ke změnám v přijímacím řízení, které byly schváleny, počítejte prosím s termínem schůzky k přijímacím zkouškám 16. 1. 2024 v 15:00. Tento pozdní termín je zapříčiněn skutečností, že až k 15. 1. 2024 má MŠMT vydat manuál k digitalizaci přijímacích zkoušek. 

Co už o přijímacích zkouškách k letošnímu roku víme? 

 1. Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky a do 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou.
 2. Přihlášky na SŠ v digitální podobě (podpis zákonného zástupce zajistí např. bankovní identita), pro tento školní rok budou moct žáci podávat přihlášky na SŠ ještě i v písemné podobě (SŠ zaevidují do elektronického systému),
 3. prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě (nepůjde po podání měnit),
 4.  odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení),
 5. zápisové lístky se ruší (Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení!), 
 6. nově stačí doložit obyčejné kopie případných příloh k přihlášce (lékařské potvrzení, doporučení z poradenského zařízení) – originál si však dobře uschovejte, SŠ si může předložení vyžádat,
 7.  prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí (většina SŠ se ale vyjádřila, že bude k prospěchu ZŠ přihlížet) 
 8. termíny přijímacího řízení: 
 • žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce
 • nejpozději 14 dní před konáním přijímacích zkoušek ředitelé rozešlou žákům pozvánky s detailními informacemi ke konání přijímacích zkoušek
 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024
 • výsledky přijímacích zkoušek v 1. kole 2023/24 budou známy 14. května 2024 (uchazeči budou znát výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy).
 1. druhé kolo přijímacího řízení: 
 • do 18. května 2024 – zveřejnění podmínek pro přijetí ve 2. kole
 • do 24. května 2024 – podání přihlášek na SŠ do 2. kola přijímacího řízení (opět bude možnost podat až 3 přihlášky na SŠ)
 • do konce června 2024 – budou uchazeči znát výsledky o ne/přijetí ve 2. kole

Ve škole probíhá příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka i matematiky, a to následovně: 

český jazyk: středa a čtvrtek 7:00 - 7:45 vedoucí Mgr. Lenka Pavelcová

matematika: pondělí a pátek 7:00 - 7:45 vedoucí Mgr. Dita Prašivková 

           středa a čtvrtek 7:00 - 7:45 vedoucí Mgr. Lucie Slívová 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

S pozdravem 

Denisa Přibylová

Odkazy na platné změny: ZDE

*CERMAT předá výsledky přijímacího řízení ředitelům všech SŠ. Ředitelé zohlední školní části přijímacího řízení a výsledky z CERMATu, na základě toho ředitelé stanoví pořadí žáků. Následně pořadí žáků vrátí zpět  CERMATu, který výsledky přepočítá a rozdělí žáky do škol. Toto dělení zašle CERMAT opět ředitelům SŠ, kteří jej pak v daném termínu zveřejnění. 

 Jak dětem pomoci s rozhodnutím?

 • Ideální je začít s výběrem dostatečně včas.
 • Oddělte od sebe přípravu na přijímačky a výběr povolání.
 • Mluvte o výběru oboru a střední školy v souvislosti s životními cíli.
 • Nesnažte se rozhodnout místo deváťáka.
 • Ke stejnému cíli může vést více cest - stejné schopnosti a předpoklady je možné uplatnit v řadě oborů.
 • Nezapomeňte, že ani ta nejlepší odborná škola nemůže a nedokáže svým absolventům zajistit předvídatelnou a jistou budoucnost.

Důležité odkazy:

Infoabsolovent

Cermat

Atlas školství

Řemeslo má respekt

Veletrh škol

Návody:

ATLAS ŠKOLSTVÍ