Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Etika > Předmět etická výchova

Předmět etická výchovaMilí žáci, vážení rodiče,

na naší škole se vyučuje Etická výchova. Zařazujeme ji koncepčně do výuky v 6. ročníku.

A proč?

Jsme přesvědčeni, že rozvíjet emoční inteligenci dětí a vést je k hodnotám a k dobrým vlastnostem, je velmi důležité. Každý by měl na sobě pracovat, protože právě práce na nás samotných přináší životní štěstí a spokojenost. Etickou výchovou rozvíjíme sociální dovednosti, kritické myšlení, správné způsoby komunikace a respekt k odlišným názorům a postojům. Jedním ze základních cílů je napomáhat vytváření vlastního názoru žáků, být jim oporou při prvním prosazování etických postojů a sociálních dovedností a pomoci při genezi osobnosti žáka. 

V neposlední řadě si výuka předmětu Etická výchova klade za cíl napomoci k bezproblémovému soužití kolektivu a výuce ostatních předmětů v pozitivně naladěném prostředí spolupráce. Obsah etické výchovy uplatňujeme napříč všemi předměty. To je také důvod, proč jsou nedílnou součástí rozvrhu každé třídy třídnické hodiny. Přejeme si vytvořit bezpečné prostředí třídy a následně i celé školy. 

Spolupracujeme s Centrem rozvoje charakteru a Etickou výchovou.