Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > O škole > Aktuality > Oznámení o vyhlášení voleb

Oznámení o vyhlášení volebdo Školské rady Základní školy, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvkové organizac. V souladu s § 167, odstavec 4 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění, a s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Radou městského obvodu Poruba 14. 8. 2014 vyhlašuji volby 2 členů školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků (dále jen ZZ) a 2 členů školské rady z řad pedagogických pracovníků (dále jen PP).

Datum a místo konání voleb

Volby se budou konat 12. 9. 2023 v rámci třídních schůzek.

Volby pedagogických pracovníků proběhnou od 7:30 do 12:00  hod. v kanceláři tajemnice školy. Volby zákonných zástupců nezletilých žáků proběhnou od 16.00 do 17.00 hod. u vrátnice školy.

Průběh voleb

Volby probíhají tajným hlasováním. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Oprávněnými voliči ZZ jsou zákonní zástupci nezletilých žáků školy. Oprávněnými voliči PP jsou pedagogičtí pracovníci školy. Oprávněný volič zakroužkuje nejvýše 2 pořadová čísla před jmény kandidátů, jimž odevzdává svůj hlas. Hlasovací lístek vloží oprávněný volič do urny umístěné ve volební místnosti – kancelář tajemnice školy či u vrátnice školy.

Výzva k podání návrhů na kandidáty na členy školské rady

Návrhy kandidátů z řad pedagogů lze podávat volební komisi do 12 hodin 31. srpna 2023 písemně u tajemnice školy nebo mailem na posta@zspokorneho.cz – označeno: Návrh kandidáta do ŠR.

Návrhy kandidátů z řad zákonných zástupců lze podávat volební komisi do 8. září 2023 do 12:00 hodin osobně u tajemnice školy nebo mailem na posta@zspokorneho.cz – označeno: Návrh kandidáta do ŠR.

Návrh na kandidáta musí obsahovat povinné údaje – viz formulář, zaslat přílohou. 

Seznamy kandidátů budou zveřejněny 8. září 2023 na webových stránkách, ve vitríně před budovou školy a ve sborovně, zákonným zástupcům bude seznam kandidátů zaslán prostřednictvím systému Bakaláři.

Jmenování členů volební komise

V souladu s Volebním řádem pro volby členů školské rady vydaným Radou městského obvodu Poruba

  1. 8. 2014 jmenuji tyto členy volební komise:
  • Fryšarová Lenka– předsedkyně volební komise
  • Pavelcová Lenka
  • Dušková Nela

Návrh kandidáta ZZ

Návrh na kandidáta PP

V Ostravě-Porubě 14. 7. 2023                                                                                                                                  Mgr. Jaroslava Naďová -  ředitelka školy