foto zde
 

letáček

testování
 
Srdečně zveme všechny zájemce na Den otevřených dveří, který se bude konat 20. března 2018 od 14.00 do 18.00 hodin.

Chcete prožít se svými dětmi zajímavé odpoledne?

Den otevřených dveří je tradiční aktivitou určenou těm, kdo se chtějí dozvědět více o výuce na naší škole. Průvodci z řad pedagogů a žáků Vás rádi provedou školou a nabídnou Vašim dětem spoustu zážitkových aktivit, které budou připraveny v odborných a jazykových učebnách, v tělocvičně i školní kuchyňce. Rodiče bude jistě zajímat ukázka výukových materiálů a školních pomůcek. Pedagogové školy se na akci pečlivě připravují a vynasnaží se poskytnout kompletní informační servis.  Můžete se tak dozvědět více nejen o výuce cizího jazyka, která začne již v první třídě, ale také o výtvarné výchově, kterou škola v plné míře podporuje. Využijte příležitosti prohlédnout si místo, kde by Vaše dítě mohlo začít své první školní krůčky a pro které ve všech směrech platí, že je pestrou paletou ve všech vzdělávacích oblastech.

Těší se na Vás vedení školy, pedagogický sbor i žáci.
Plakát

 
I v mrazivém únoru se žáci naší školy zahřáli při tvoření láskyplných vzkazů. Prostřednictvím "valentýnek" měli možnost dát najevo, že někoho mají rádi nebo že je jim někdo blízký. Valentýnská pošta měla 14.2. plné ruce práce a my jsme rádi, že přátelství a náklonnost se v naší škole nevytrácejí.

Foto zde
 

V úterý 13. 2. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže Rolnička pro žáky 1.-5. tříd. Soutěže se zúčastnilo celkem 34 nadějných recitátorů.  Všechny děti se na soutěž výborně připravily, a tak i letos měla porota nelehký úkol, když měla v každé kategorii ocenit jen tři žáky. Pět vítězů postupuje do městského kola, kde budou reprezentovat naši školu. Porota ocenila tyto žáky:

1. třídy: 1. Eliška Stachelová (1.A), 2. Barbora Klimentová (1.B), Beata Veryhiu (1.B)

2. třídy: 1. Ondřej Fojtík (2.B), Samuel Knypl (2.A), Barbora Bobčiaková (2. A)

3. třídy: 1. Damián Kubín (3.A), Ema Bohušová (3.A), Nikola Mistríková (3.C)

4. třídy: 1. Markéta Bedrlíková (4.C), Eliška Rosová (4.A), Jan Vaškor (4.C)

5. třídy. 1. Tereza Hriňová (5.A), Nikola Bučková (5.A), Alžběta Oravová (5.B)

Všem účastníkům soutěže gratulujeme ke krásným uměleckým výkonům a vítězům přejeme hodně štěstí v městském kole Rolničky.
Foto zde

 
info zde