informace pro rodiče zde

 

   Informace o akci

   Výsledková listina 
  
   Foto zde
 
Oznámení o provozu víceúčelového hřiště zde

 
V sobotu 3.10.2015 jsme si všichni připomněli 50 let od otevření naší školy. Při této příležitosti si žáci pro účastníky vzpomínkové akce připravili krátké kulturní vystoupení. Zavzpomínalo se na mnohé události z uplynulých pěti desetiletí. Pásmo písniček, básniček a tanců bylo doplněno dobovými fotografiemi, průvodním slovem a tóny saxofonu v podání našeho bývalého žáka Vojty Kryštofa. Na společném setkání jsme přivítali bývalou paní ředitelku paní Danu Kaniovou, zástupce z obce Petra Zábojníka a ing. Hanu Dinkovovou.
Poté si měli návštěvníci možnost projít a prohlédnout prostory školy v rámci Dne otevřených dveří, podívat se, jak v současné době škola vypadá, jak se změnila od dob, kdy na ni jako žáci chodili, nebo jako pedagogové působili.
V některých odborných učebnách byly pro přítomné připraveny workshopy, jinde si mohly děti sportovně zasoutěžit.          K dispozici byla také nová školní knihovna nebo počítačové učebny. Spousta dobových fotografií byla připravena k prohlédnutí na panelech ve výstavní síni. Mimo jiné se nám také podařilo získat kontakty na bývalé absolventy naší školy, kteří v současnosti dosáhli vynikajících pracovních úspěchů. Poklidné posezení v kavárničce dalo zavzpomínat na uplynulý čas hlavně těm starším.Wink
Myslíme si, že vzpomínkové odpoledne pohladilo duši nejednomu přítomnému. Všem, kteří se na akci
podíleli děkujeme a už nyní se těšíme na další setkání...(100. výročí založení školy)  
                                                                                                                      
Foto zde