Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

Harmonogram aktivit

HARMONOGRAM ŠR 2022/2023

Září

- Výstavní síň (dále jen VS) – pokračování výstavy s názvem „ Experiment“

Říjen

- realizace projektu „Malí a velcí“- sochařský workshop na školní zahradě se studenty SOŠU

realizace projektu Barevná škola 2- bylinková spirála na školní zahradě- úprava školní zahrady, zahradní galerie

- VS – výstava prací na téma „Podzimní ladění“

- ,,Oxford Illustrators“ – celoměstská soutěž

- Halloween

- Výtvarná soutěž - Téma “Barevný podzim”        

Listopad

-Výtvarná soutěž – „ Kreslíř roku“ v Galerii PLATO – 4 vybraní studenti soutěží v kresbě podle živého modelu

- Rej světýlek

- VS – výstava prací na téma „Adventní čas“

-Příprava studentů 9. ročníků na talentovou zkoušku na střední umělecké školy- pro zájemce

Prosinec

Vernisáž výstavy prací z Kreslíře roku a předávání cen- galerie PLATO

-VS- Celoškolní téma „Adventní čas“

- Vánoční jarmark

-Porubský jarmark- výtvarný workshop pro veřejnost

- Celoškolní soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu „Adventní třída“

Leden 2023

- tvorba prací na celostátní přehlídku výtvarných prací „Blízko i daleko“ v NGP

-VS- výstava prací na téma „Slavní umělci“

Únor

- VS- výstava prací na téma Ilustrace“- návaznost na akci Březen-měsíc knihy

- Odevzdávání přihlášek k talentové zkoušce pro žáky 5. tříd

Březen

- workshop s ilustrátorem Adolfem Dudkem- postupně pro všechny ročníky

- Zaslání výtvarných projektů „Blízko i daleko“ do NGP                                                                    

DOD

-VS-  „ Ilustrace“- Měsíc knihy           

Duben

- Talentové přijímací zkoušky pro žáky 5. ročníků

-VS- výstava prací na téma „Máme rádi zvířata“

- Malí a velcí- Malování oken u hlavního vstupu do školy (spolupráce se studenty SUŠ Ostrava)

Květen

- VS- výstava prací žáků 5. a 9. tříd z talentových zkoušek s názvem „Talenti“

- Plenér pro žáky 6. tříd (výtvarná skupina)

- Vernisáž a rozborový seminář „Blízko i daleko“- NGP

Červen

- Land art v zahradě školy, malba v plenéru

- Kreslení v ZOO Ostrava

- Zahradní slavnost- s výstavou a workshopy v zahradě naší školy

-VS-  výstava prací na téma „Z plenéru“

- Průběžná účast ve výtvarných soutěžích

-Průběžná spolupráce se středními uměleckými školami, vzájemné workshopy

- Návštěva D.O.D. středních uměleckých škol

-PLATO, GVUO – edukační programy v naší škole nebo galerii

Termíny jednotlivých akcí se mohou případně změnit, doplnit a aktualizovat.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít