Školní družina | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

1
2
3
4

Školní družina

Struktura a organizace školní družiny

 • kapacita ŠD je 180 dětí
 • zájmová činnost je organizována v šesti odděleních, rozdělených dle ročníku
 • po ukončení vyučování jsou děti řádně vyučujícím předány vychovatelce/vychovatelkám/, děti v žádném případě nepřecházení samy z budovy školy do budovy školní družiny /to platí i o pohybu dětí během kroužků/

Přihlášení do ŠD 

 •  Zápis do školní družiny:   středa 26. 8. 2020, v době od 10.00 – 16:00 /prostory ŠD/

                                                   úterý 1. 9. 2020, v době od 7:30 – 9:00 /prostory ŠD/

 • odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku /nejpozději v den nástupu dítěte do ŠD/

Provoz školní družiny

 • ranní družina  6:00  – 7:40
 • odpolední družina 11:40  – 16:30

Vyzvedávání a odchody dětí ze ŠD

 • na základě řádně vyplněného zápisního lístku
 • po předložení písemné omluvenky - jiný odchod, než je uvedeno v zápisním lístku
 • osobní vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem /je uvedena v zápisním lístku/
 • na telefonické vyzvání nebo SMS zprávy nelze dítě uvolnit 
 • v době od 14:00 do 15:00 není umožněno dítě vyzvedávat /jen v nejnutnějších případech – lékař,… a to po předchozí domluvě / kvůli organizaci programu – pobyt venku, vycházka do okolí, společné akce ŠD

Platba školní družiny

 • úplata za ŠD /zájmové vzdělávání/ je stanoveno na  130,-Kč za měsíc
 • platbu lze provést převodem z účtu na účet školy nebo v hotovosti v kanceláři školy /při předání zápisního lístku obdrží každé dítě svůj variabilní symbol/
 • podrobné informace zde

Zájmové aktivity – kroužky

 • kroužky organizované školní družinou /sportovní kroužek, keramický kroužek, …/
 • kroužky nabízené školou – zájmové agentury, sportovní kluby,…
 • /přehled kroužků a bližší informace budou k dispozici začátkem školního roku/

Podávání informací a kontakt

© ARSYLINE 2017 - 2020 postaveno na systému AKTIVNÍ ŠKOLA
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít