Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

PROJEKTOVÝ DEN GRAMOTNOSTI

PROJEKTOVÝ DEN GRAMOTNOSTI

Hlavním tématem tohoto projektového dne byl OBCHOD.

Cílem bylo zážitkovým způsobem a hravou formou pomoci dětem v lepší orientaci ve světe peněz a obchodu.

Projekt byl rozdělen na 4 nejdůležitější kategorie gramotnosti – finanční, čtenářskou, digitální a přírodovědnou.

FINANČNÍ GRAMOTNOST – mladší žáci (1.- 2. třída) se virtuálně vypravili do počátků obchodování, až k současnosti  ( výměnný obchod – mince – bankovky – platební karty). Zpestřením byla návštěva „obchodu“.

Starší žáci (3.-5. třída) se dle praktické ukázky naučili rozpoznávat ochranné prvky bankovek.

PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST – žáci si v mnoha modelových situacích vyzkoušeli, jak si v praxi ověří vlastnosti látek, mohli experimentovat a prakticky získávat povědomí o okolním světě.

Obsah: vlastnosti látek – délka, hmotnost, čas, teplota. Zdravý životní styl, význam půdy a ekologie a další.

ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST – žáci pracovali s pracovními listy, skládali puzzle, přiřazovali kartičky. Pomocí dramatizace a opravdových příběhů si vyzkoušeli různé nepříjemné situace, např. když jim v obchodě špatně vydají peníze, najdou cizí peněženku, uvidí zloděje,…

Prostřednictvím kvízu si děti nakonec této části ověřily získané znalosti.

DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST – oblasti byly rozděleny přiměřeně věku.

První a druhé třídy se seznamovaly s klávesnicí, vyhledávaly malá a velká písmena, znaky, číslovky.

Třetí a čtvrté třídy pracovaly s portálem Google nebo Seznam, pomocí vyhledávače a klíčových slov zjišťovaly názvy e-shopů.

Páté třídy už informace z internetu zpracovávaly a data porovnávaly. Aktivně se zapojovaly, většinou pracovaly ve dvojicích, poznaly internetové prostředí, jeho možnosti, a zároveň se seznamovaly s možnými nebezpečími, kterých by se měly vyvarovat.

Výstupy finanční gramotnosti byly návrhy vlastních bankovek a čtenářské gramotnosti vytvoření různých obchodů a správné zařazení výrobků, které lze v daných obchodech koupit.

Jako bonus byly rozvíjeny kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a pracovní.

Všechny děti se do celého projektu zapojily, spolupracovaly a úkoly plnily se zaujetím.                                       

Garanti gramotností pro 1. stupeň

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít