Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

Den gramotnosti na 2. stupni

Den gramotnosti na 2. stupni

V pondělí 7. března se naši žáci vrátili po jarních prázdninách do školních lavic. Aby byl jejich návrat trochu jiný než obvykle, čekal je projektový den s názvem Den gramotnosti. Pojem gramotnost se uplatňuje zejména tam, kde je kladen důraz na praktické uplatnění znalostí, dovedností a postojů v různých, se životem propojených souvislostech. Zvyšování dovedností v oblasti základních gramotností vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby žáci zažívali úspěch ve škole a následně i v pracovním životě.

Tento den probíhala výuka trochu jinak. Hned po vstupu do školní budovy si každý žák na nástěnce zjistil, do které učebny se má dostavit. Mnozí byli zaraženi, když se dozvěděli, že budou pracovat ve smíšených skupinách se spolužáky různých ročníků, ale za chvíli už ve skupinách panovala ta pravá tvůrčí atmosféra. V každé učebně měly jednotlivé skupiny připravena zadání a pracovní listy. Učitelé měli pouze roli poradců. Žáci mohli využívat své mobilní telefony, počítačovou učebnu, školní knihovnu, učebny výtvarné výchovy.

A co bylo jejich úkolem? Každá skupina dostala přidělený jeden evropský stát. Po zjištění co nejvíce informací „založili“ svou cestovní kancelář, která se specializuje především na cesty do této země. Vymýšleli slogany a loga CK, odpovídali na otázky k textu, plánovali zájezdy, přepočítávali měny podle aktuálního kurzu, vyplňovali slepé mapy a řešili spoustu dalších zajímavých úkolů. Nakonec zapojili své výtvarné schopnosti a vše zpracovali formou plakátu. Propojila se tak čtenářská, finanční, digitální i přírodovědná gramotnost.

Po počátečních rozpacích tento den všichni strávili aktivně a vytvořili velmi zdařilé výstupy. Jelikož se akce konala poprvé a ne všem se všechny úkoly podařilo splnit, určitě máme co zlepšovat. Ale věříme, že si žáci tuto formu práce užili, načerpali spoustu nových informací a možná poznali i nové kamarády. 

Více fotografií zde                                                     

                                                                           Mgr. Gabriela Karnetová

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít