Prezentace školy
Žákovské práce
Prezentace školy

Změna úplaty za ŠD

Vážení rodiče!

Z důvodu vládních nařízení o uzavření škol a přerušení provozu školní družiny dochází ke změně úplaty za školní družinu:

Dle doplnění vyhlášky č. 74/2005 ve Sbírce zákonů ze dne 23. 10. 2020 upravujeme výši úplaty:

Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. 

Částka bude vypočítána dle následujícího vzorce:

předepsaná úhrada / počet pracovních dnů v měsíci x počet pracovních dnů provozu školní družiny

Částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Výpočet pro snížení platby za školní družinu se použije poprvé v měsíci říjnu 2020.

K vyúčtování dojde v měsíci prosinci 2020. 

Pro případné dotazy kontaktujte paní ekonomku školy Mgr. Lenku Strachotovou.

Ostatní ustanovení směrnice zůstávají nezměněna. 


V Ostravě Porubě 3. 11. 2020                                                                                                                     Mgr. Jaroslava Naďová

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít