Pokyny k platbě školní družiny pro školní rok 2020/2021 | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

1
Prezentace školy
3

Pokyny k platbě školní družiny pro školní rok 2020/2021

 • úplata za školní družinu je stanovena na částku 130,-Kč za měsíc
 • úhrada probíhá přednostně bezhotovostně – převodem na účet školy
 • číslo účtu 1649324389/0800
 • variabilní symbol uveden na Zápisním lístku
 • preferovaná platba
 • jednou ročně: 1300,-Kč /10 měsíců/
 • pololetně: 650,-Kč /5 měsíců/
 • čtvrtletně: 390,-Kč /3 měsíce/
 • ojediněle: 130,-Kč /1 měsíc/
 • platbu je nutno zaslat vždy do 15. dne v daném měsíci
 • v případě prodlení bude zákonný zástupce vyzván k urychlenému uhrazení částky
 • v případě, že žák nebude v daném měsíci ani jeden den přítomen ve školní družině, může zákonný zástupce zažádat o vrácení platby /Žádost o vrácení přeplatku/
 • přeplatky z minulých let budou taktéž vráceny na základě předložení Žádosti o vrácení přeplatku

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít