Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

Školní družina

Školní družina zajišťuje plnění volnočasových aktivit žáků prvního stupně v rámci zájmového vzdělávání. Jednotlivé vzdělávací, zájmové i odpočinkové činnosti vycházejí z celoročního plánu školní družiny, který úzce souvisí s environmentální výchovou. Ta zahrnuje vytvoření a prohloubení pozitivního vztahu k přírodě a ke svému okolí. Jako výchozí bod se proto nabízí školní zahrada, která je hojně využívána. Programová náplň školní družiny zároveň podporuje vlastní rozvoj žáka a jeho spontánní aktivity.  

Oddělení školní družiny 

- budova školní družiny 

I. oddělení  Hahnová Yveta 

II. oddělení  Barčová Silvie 

III. oddělení  Podešvová Dana 

IV. oddělení Bortlíčková Hana (vedoucí vychovatelka) 

- budova školy

V. oddělení  Glombová Eva

VI. oddělení  Bc. Nagyová Kateřina

Provoz školní družiny 

ranní provoz 6:00 – 7:40 

odpolední provoz 11:40 – 16:30

Kontakt 

Vedoucí vychovatelka Bortlíčková Hana (hana.bortlickova@zspokorneho.cz) 

mob. (školní družina): +420 724 939 627 mob. (školní budova): +420 603 964 237  

email. kontakty zde

Vyzvedávání a odchody dětí ze ŠD

  • na základě řádně vyplněného zápisního lístku
  • po předložení písemné omluvenky - jiný odchod, než je uvedeno v zápisním lístku (žádost o uvolnění ze ŠD)
  • osobní vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou zákonným zástupcem (je uvedena v zápisním lístku)
  • na telefonické vyzvání nebo SMS zprávy nelze dítě uvolnit 
  • v  době od 14:00 do 15:00 není umožněno dítě vyzvedávat (jen v nejnutnějších případech, a to po předchozí domluvě) kvůli organizaci programu – pobyt venku, vycházka do okolí, společné akce ŠD

Formuláře ke stažení


Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít