Prezentace školy
2
Prezentace školy

Informace k zápisu do 1. tříd

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků  základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a  děti s odkladem školní docházky.

Zápis do 1. tříd se koná  v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna  kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.  Konkrétní termín stanoví ředitelka školy pro školní rok 2022/2023 takto:

20. 4. 2022 od 13:00 do 18:00 h. a 21. 4. 2022 od 13:00 do 16:30 h.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte,
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR včetně adresy.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

 • přihláška k zápisu k povinné školní docházce,
 • žádost o odklad povinné školní docházky,
 • občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte,
 • kopie doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky,
 • kopie doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Jestliže  byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky  přijato na následující školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět  požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního  roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.

Dokumenty potřebné k předčasnému nástupu k povinné školní docházce:

Dítě,  které dosáhne šestého roku věku v době od září 2022 do konce června  2023, může být přijato k plnění povinné školní docházky šk. roku  2022/2023, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to  jeho zákonný zástupce a předloží příslušné dokumenty:

 • Pro  dítě narozené od září do prosince 2016: žádost o předčasný nástup k  povinné školní docházce, doporučení školního poradenského zařízení (PPP,  SPC)
 • Pro dítě narozené od ledna do června 2017: žádost o  předčasný nástup k povinné školní docházce, doporučení školního  poradenského zařízení (PPP, SPC) a doporučení odborného (dětského)  lékaře nebo klinického psychologa.

Všechny děti, které  nastoupí ve školním roce 2022/2023 do 1. třídy, mohou být přijaty do  školní družiny. Další informace Vám budou sděleny na setkání budoucích  žáků školy. 

Průběh zápisu do 1. třídy:

 • každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřednictvím  budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu  vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky. Předpokládáme, že  seznam přijatých žáků do 1. tříd bude uveden na našich webových  stránkách a ve vývěsce školy do 13.5.2022.
 • zákonný zástupce bude  mít možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu, vyplní  přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a  doloží všechny výše uvedené dokumenty. Dítě si mezitím pod vedením  pedagoga formou přátelského rozhovoru prochází jednotlivá centra  připravených aktivit – sledujeme citovou a sociální zralost, komunikační  dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní  představivost, kresbu, grafomotoriku (připravené aktivity zaberou  přibližne 15 minut.)

- po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče  s dětmi odcházet.

Těší nás a věříme, že v letošním roce bude moci zápis opět proběhnout prezenční formou.

Odpovědi na nejčastější otázky najdete: zde

Chcete si s dětmi zkusit zápis „nanečisto“? Vyzkoušejte  zde

Formuláře k zápisu - ke stažení najdete  zde (případně máte možnost si vyzvednout tiskopisy na recepci nebo sekretariátu školy v pracovní době od 8:00 do 14:00)

Na videopozdravy 1. stupně se můžete podívat  zde

Na videopozdravy 2. stupně se můžete podívat zde

Naše foto kronika k nahlédnutí  zde

Prezentace naší školy k nahlédnutí  zde

Videoprezentace školy   zde

Plánujeme  uspořádat kurzy pro předškoláky a třídní schůzky pro rodiče  budoucích prvňáčků. Přejeme si, aby zahájení školní docházky bylo pro  Vás a Vaše  děti co nejklidnější.

Přejeme Vám úspěšný zápis do 1. třídy a všem především pevné zdraví.

vedení školy

Pro případné dotazy kontaktujte zástupkyni ředitelky školy PaedDr. Ivu Obermanovou.

E-mail: iva.obermanova@zspokorneho.cz, mobil: +420 607 284 791

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít