Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

Obecné informace

Vážení rodiče, 

na Základní škole, Ostrava – Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace působím od 4. ledna 2021 jako školní psycholog. 

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Je členem školního poradenského pracoviště, spolu s výchovnou poradkyní a metodikem prevence.

Náplní mé práce je:

poradenská činnost a individuální konzultace pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky v souvislosti s výukovými, výchovnými, vztahovými, rodinnými či osobními problémy žáků

krizová intervence žáka, který se ocitne v psychicky náročné situaci

prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.)

techniky a hygiena učení (pro žáky).

skupinová a komunitní práce s žáky, mapování vzájemných vztahů žáků ve třídě, spolupráce s třídním učitelem

primární prevence rizikového chování a případná intervence

participace na vedení programů podpory spolupráce třídy a třídního učitele

  • provádění anonymních anketních šetření a průzkumů ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultace zjištěných údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili

spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), zdravotnickými a dalšími zařízeními.

Na škole působím pravidelně dva dny v týdnu a to:

Každé pondělí od 7:00 do 12:00 hodin

Každý čtvrtek od 7:30 do 13:30  hodin

V případě dotazů či schůzky se na mě neváhejte obrátit: hana.wadjas@zspokorneho.cz

Elektronická schránka důvěry pro děti a rodiče:

  • moji mailovou adresu lze využívat jako elektronickou schránku důvěry
  • můžete se na mě obrátit s jakýmkoliv problémem, pochybností apod.
  • napsat můžete i anonymně.

Mgr. Hana Wadjas - školní psycholožka

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít