Oznámení ředitelky školy k organizaci výuky od 4. 1. 2021 | Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace

1
2
3
  • Úvod
  • AKTUALITY
  • Oznámení ředitelky školy k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Oznámení ředitelky školy k organizaci výuky od 4. 1. 2021 28.12.2020

Oznámení ředitelky školy k organizaci výuky od 4. 1. 2021

Výuka probíhá za zvýšených hygienických opatření a častého intenzivního větrání. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole. Žák si přináší do školy také roušku na výměnu. S případnými změnami v rozvrhu v zařazení předmětů TV a HV vás seznámí třídní učitelé. Každodenní výuka - 4 vyučovací hodiny.  Na provoz škol se i nadále vztahuje manuál MŠMT. Cizím osobám je bez předchozí domluvy vstup do budovy školy zakázán.

Ranní provoz ŠD (6:00 – 7:40 hodin) a odpolední provoz (11:40 – 16:30 hodin) s ohledem na hygienická nařízení vzhledem ke covid19 a s ohledem k organizaci výuky, kdy nadále probíhá distanční výuka 3. až 9. ročníku, bude probíhat následovně:

  • Ranní družina bude probíhat v budově ŠD od 6:00 hod. do 7:40 hod. v jednotlivých odděleních - homogenních skupinách (podle kmenové třídy), dle rozpisu na vstupních dveřích. Žáci budou pod dohledem pedagogických pracovníků. 
  • Jednotlivé třídy budou označeny. Stejné rozdělení bude i v odpolední družině, která bude ve stejném režimu, jako běžná ŠD s tím, že je také zachována homogenita skupin (podle kmenové třídy). 
  • Žáci musí mít po celou dobu roušku, výjimkou je prezenční stravování ve ŠJ, kde jsou nastavena bezpečnostně hygienická pravidla. 
  • Nadále platí pokyny MŠMT a Mzd (Manuál), které byly před zahájením distanční výuky. Neposílejte děti do školy - ŠD, když mají příznaky onemocnění. 
  • Případné změny rozhodnutí, dle potřeb zákonných zástupců, hlaste předem vedoucí vychovatelce ŠD paní Haně Bortlíčkové (hana.bortlickova@zspokorneho.cz; telefon ŠD 724 939 058).

U ostatních ročníků (3. - 9.) probíhá distanční výuka dle rozvrhu, týdenních plánů a stanovených podmínek plnění zadání. Žáci mají možnost prezenční individuální konzultace  ve škole i s případnou účastí zákonného zástupce. Konzultace budou možné po individuální domluvě s daným vyučujícím (přes email nebo Bakaláře), a za předpokladu dodržení všech nařízených pravidel. 

ŠJ je v provozu, žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Prezenčně se stravovat mohou pouze žáci v prezenční výuce. Ostatní žáci nebo jejich zákonní zástupci si mohou stravu odebrat do přenosných nádob (jídlonosičů) ve stanovenou dobu, a to denně v době od 12:55 do 13:35 hodin. Nelze vydávat osobě, která je v karanténě! I nadále se dodržují pravidla 2m odstupu, dezinfekce rukou po vstupu a nošení roušky.

Žáci, kteří navštěvují školní jídelnu, si musí každý měsíc zkontrolovat přihlášení a odhlášení stravy. Strava není automaticky odhlášena.

28. 12. 2020                                                                                                                                                                                                                          Jaroslava Naďová

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít