Prezentace školy
Žákovské práce
Prezentace školy

Metody a formy výuky

Metody a formy výuky

Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se snahou porozumět a vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat v dětech chuť jazykově se vzdělávat.

Proto jsou hodiny angličtiny vedeny tak, že se střídají aktivity, které na sebe v souvislostech navazují.

Mezi metody, které používáme, patří např. storytelling, TPR nebo metoda Act & Speak.

Střídání činností je zvláště u malých dětí základ, přesto jsou v hodinách prvky, které se stále opakují a upevňují jazykovou znalost. Vždy se najde prostor pro základní konverzační témata, děti si tak mohou zažít mnohé ustálené vazby a spojení.

Mladší děti se učí cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.

U starších dětí využíváme doplňkových materiálů a učivo upevňujeme formou různých aktivit. Důraz klademe na vzájemnou komunikaci, na schopnost mluvit a rozumět. Stále více přecházíme k pravidlům, která vedou k pochopení celé gramatiky a jsou cestou k úspěšnému studiu. Věnujeme se také četbě v cizím jazyce. K tomu nám slouží také dobře vybavena školní knihovna.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít