Prezentace školy
Žákovské práce
Prezentace školy

CLIL

CLIL

CLIL metoda (Content and Language Integrated Learning) je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí.

Naše škola plánuje postupně zavádět CLIL v jazyce anglickém do různých vyučovacích předmětů. Výuku CLIL budeme používat hlavně v předmětech člověk a svět práce a ve výtvarné výchově.

Velkou výhodou této metody je, že není zpočátku zapotřebí vysoké jazykové úrovně znalostí u žáků a že nově nabyté jazykové dovednosti mohou žáci okamžitě využívat. Zvyšuje se také doba vystavení žáků cizímu jazyku, aniž by se zvyšovala celková doba výuky.

Žáci se nebojí používat cizí jazyk a mnohem dříve začínají „myslet“ v cizím jazyce.

Protože vždy je vhodné mít novou slovní zásobu stále před očima, využíváme tzv. scaffolding ve formě tabulek, obrázků, slovníků.

Nedílnou součástí úspěchu je také spolupráce pedagogů – jazykářů a učitelů odborných předmětů (teamteaching). Ta na naší škole funguje výborně.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít