Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

Koncepce výuky

Angličtina na naší škole

Jsme si dobře vědomi toho, že dobrá znalost anglického jazyka je nevyhnutelnou součástí základního vzdělání každého člověka, který chce v životě uspět.

Proto  chceme dětem nabídnout kvalitní výuku a podpořit jazykové vzdělávání s  možností výuky od 1. třídy. Výuka angličtiny u nás probíhá vždy se  snahou vnímat každé dítě, využít jeho jazykový potenciál a vypěstovat  touhu se jazykově vzdělávat.

Mladší děti v 1. – 2. ročníku se učí  cizímu jazyku přirozeným způsobem, prožitkem. Vyučování probíhá hlavně  hravou formou za využití her, říkadel, písniček a příběhů.

U  jazykově pokročilejších žáků klademe důraz na vzájemnou komunikaci, na  schopnost mluvit a rozumět. Stále více přecházíme k pravidlům, která  vedou k pochopení celé gramatiky a jsou cestou k úspěšnému studiu.  Věnujeme se také četbě v cizím jazyce. K tomu nám slouží také dobře  vybavena školní knihovna.

Mezi metody, které často používáme, patří: 

Act & Speak - metoda učení „bez učení“. Spojení divadla s výukou cizích jazyků je  velmi přínosné. Děti se učí dialogy, písničky, rýmy. K dramatickým akcím  děti dostávají i zábavná komunikační a jazyková cvičení. I gramatika  tak může být prožívána v konkrétních situacích.

TPR - (Total  Physical Response) využívá principu spojování cizích výrazů s určitou  pohybovou aktivitou. Děti se učí nová slova, aniž by bylo nutné je  překládat – jen napodobují činnost učitele a opakují jeho slova. U této  metody se snoubí efektivita se zábavou.

Storytelling - metoda podporující kritické myšlení, která v  sobě spojuje „příběh“ (story) i „vyprávění“ (telling) Jedná se o  vzdělávací prostředek, díky kterému se učíme vyprávět příběh, ale také  vnímat – bystře a s lehkostí. Je to vlastně nejpřirozenější lidská  činnost, kterou rozvíjíme i v angličtině.

CLIL - (Content and Language Integrated Learning)  je výuka odborného předmětu v cizím jazyce. Žák si osvojuje znalosti a  dovednosti v obou předmětech současně v přirozeném prostředí. Zařazujeme  anglický jazyk do různých vyučovacích předmětů. Žáci se nebojí používat  cizí jazyk, učí se v něm „myslet“ a jsou vystavení cizímu jazyku, aniž  by se zvyšovala celková doba výuky.

Protože vždy je vhodné mít novou slovní zásobu stále před očima, využíváme tzv. scaffolding ve formě tabulek, obrázků, slovníků.Nedílnou součástí úspěchu je také spolupráce pedagogů – jazykářů a učitelů odborných předmětů (teamteaching). Ta na naší škole funguje výborně.

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít