Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

eTwinning /Erasmus+

Naše škola je aktivně zapojena do programu eTwinning / Erasmus+. Tato aktivita je zaměřena na podporu spolupráce mateřských, základních a středních škol v rámci Evropské unie. eTwinning lze charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku – prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. V rámci Erasmus+ můžeme realizovat a žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

V tomto roce jsme do eTwinningu zařadili projekt Měníme svět k lepšímu a společně s naším partnerem se budeme snažit z malých dobrých skutků vytvořit inspirující stezku, která povede přírodní rezervací.

Cílem tohoto zapojení je motivovat děti pro další výuku jazyka, protože komunikačním jazykem je angličtina. Chceme zvýšit povědomí o kulturní různorodosti, mezinárodně spolupracovat a využívat informační a komunikační technologii ve výuce.

V rámci Erasmus+ jsme se zapojili do projektu zahraniční spolupráce Ostravské univerzity- 1 zahraniční student z Ostravské univerzity + 1 rodina žáka na základní/střední škole = příležitost pro nové mezinárodní přátelství.

Žákovský parlament se zapojil do mezinárodní výměny projektu SKAM - Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a dva vybraní žáci si předají vzájemné zkušenosti na dvou týdenních setkáních. Ta se uskuteční v Ostravě a Trenčíně.  

Aktuálně plánujeme také mezinárodní výjezdy .

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít