Prezentace školy
Zápis
Žákovské práce

Činnostní učení v angličtině

Hodiny angličtiny na 1. stupni jsou založeny na činnostním učení.  Děti se aktivně zapojují do výuky, samostatně pracují, přemýšlejí a  tvoří.

Činnostní učení je založeno na metodě objevování.  Při této formě vyučování se postupuje od prožitků k teoretickým znalostem.

Děti si procvičují konkrétní situace a výuka tak má smysl. Probraná látka se lépe ukotví a zapamatuje. 

Výuka  je vedena tak, aby utvářela podmínky pro vzájemnou komunikaci mezi  žáky, je rozvíjen smysl pro týmovou práci a výuka poskytuje možnost  aktivního zapojení všech žáků.

Individuální činnosti jednotlivých  žáků jsou pravidelně střídány činnostmi žáků ve dvojicích nebo ve  větších skupinách. Procvičuje se tak vzájemná spolupráce, domluva,  respekt a tolerance.

Podívejte se, jak se nám daří učit se hrou ve třídách 3.A a 4.C

Kalendář akcí

Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte s ochranou osobních údajů.

Zavřít