Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Anglický jazyk > Aktivity > Činnostní učení v angličtině

Činnostní učení v angličtiněHodiny angličtiny na 1. stupni jsou založeny na činnostním učení.  Děti se aktivně zapojují do výuky, samostatně pracují, přemýšlejí a  tvoří.

Činnostní učení je založeno na metodě objevování.  Při této formě vyučování se postupuje od prožitků k teoretickým znalostem.

Děti si procvičují konkrétní situace a probranou látku si lépe zapamatují.

Výuka je vedena tak, aby utvářela podmínky pro vzájemnou komunikaci mezi  žáky, je rozvíjen smysl pro týmovou práci a výuka poskytuje možnost  aktivního zapojení všech žáků.

Individuální činnosti jednotlivých  žáků jsou pravidelně střídány činnostmi žáků ve dvojicích nebo ve větších skupinách. Procvičuje se tak vzájemná spolupráce, domluva, respekt a tolerance.

 

Činnostní učení v angličtině